Pohrebné služby - Pohrebné služby Quo Vadis Kežmarok

Volajte NONSTOP
Volajte NONSTOP
Prejsť na obsah
Ako postupovať
O nás
NÁŠ PRÍBEH
POhrebníctvo.
Naša firma Pohrebné služby QUO VADIS s prevádzkou v Kežmarku je na trhu už od roku 2005 a bola založená ako rodinná firma. Vznikli sme ako prvá súkromná pohrebná služba na území Kežmarku, ktorá začala poskytovať kompletné pohrebné služby v Kežmarku a jeho širokom okolí (Podtatranský región).
Zabezpečujeme všetko potrebné
od prvotných úkonov t.j. predaj rakiev, hrobových krížov a pohrebnického materiálu, prevoz zosnulého z miesta úmrtia, úprava a obliekanie zosnulého, uloženie zosnulého vo vlastnom chladiacom zariadení, vybavenie úradných dokladov (kompletná pohrebná dokumentácia), smútočné oznámenie, kvety – smútočné kytice, výkop hrobu až po samotné pochovanie a uzatvorenie hrobového miesta.
Snažíme sa pre pozostalých v každom ohľade zjednodušiť prípravu poslednej rozlúčky so zosnulým,

vyjsť v ústrety ich požiadavkám a poskytnúť kompletné pohrebné služby na profesionálnej úrovni. Snažíme sa stále zlepšovať a napredovať v celej oblasti pohrebných služieb, sledujeme trendy a novinky doma aj v zahraničí, pravidelne sa zúčastňujeme odborných výstav. Sme zmluvným partnerom na prevozy zosnulých pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Pieta Úcta Dôstojnosť

Návrat na obsah